Tiles amb basic

imatge de Aivalahostia

>>>Tiles en Basic (I)<<<

Bones!!

Últimament he estat trastejant amb tiles,i atès que els meus coneixements son més aviat escassos, he decidit fer-ho en basic i així entendre com funciona per dins el VDP i els 16k de vídeo que disposa el MSX1.

He començat dissenyat els tiles amb el "nmsxtiles" d'en Pentacour, us el podeu descarregar de: http://pentacour.com/nmsxtiles/
Amb ell creo els tiles i els poso al lloc,i genero arxius de projecte,de pantalla, de tiles i de posició de tiles. Si el que volem fer es en ensamblador, el propi nmsxtiles ens genera el codi, però ho vull fer amb basic així és que recorro al MSX TILES devtool d'en aOrante, el podeu aconseguir de https://code.google.com/p/msx-tiles-tools/
Amb ell utilitzarem els fitxers que hem generat amb el nmsxtiles per a generar codi per a un llistat amb basic.
Per a provar el disseny en una màquina real podem generar un arxiu .sc2 i carregar-ho al nostre MSX fàcilment:

10 REM CARREGADOR DE .SC2
20 BLOAD»NOM.SC2»,S
30 GOTO 30

Comparant el que veiem i el que volíem podem corregir petits detalls, colors i formes, que emulats es veuen diferents que a la màquina.
Ja ho tenim tot el seu lloc!!, generarem dos arxius un de tiles que ja inclou els colors d'aquests i un altre de del posicionament de tiles o mapa, els assignem numeració i ho guardem per a poder agregar al codi.

Bé ja tenim una col·lecció de línies de codi, anem a carregar-ho al MSX, i com punyetes ho fem? Ara és el moment en que es desenterra la destral del Easymbler i jo començo a córrer com en el seu temps ho va fer en Konamiman, que si voleu lectura es un gran tutorial que trobareu a la seva pàgina www.konamiman.com.
En els Msx de primera generació disposem de 16k per a vídeo i ara intentaré explicar com llegir i escriure en aquesta memòria. Ho farem amb VPOKE i VPEEK, que funcionen igual que el POKE i el PEEK però per a la VRAM.
A la VRAM hi tenim 16k que es tradueixen si la meva informació no falla en 16384 direccions de 8 bits cadascuna i amb propòsits diferents, mitjançant la comanda BASE obtindrem la direcció d'inici.
Taula de models o tiles, te l'inici a BASE(12) es l'adreça 0 de la VRAM, aquí hi tenim tres bancs de memòria per a emmagatzemar 256 tiles cadascun, es a dir tenim la possibilitat de tenir 768 tiles diferents.
Taula de noms, es la que ordena els tiles de la forma que li indiquem, jo l'anomeno mapa de tiles, la trobem a BASE(10) i te l'inici a la posició 6144, te 768 direccions que corresponen als tiles que pot mostrar el MSX en SCREEN 2.
Taula d'atributs dels SPRITES, te l'inici a BASE(13) que correspon al 6912, aquesta taula es la que ens permet controlar els 32 SPRITES que el MSX1 pot posar a la vegada en pantalla, aquesta part la tractaré en pròximes entregues.
Taula de colors dels tiles, la trobem a BASE(10) i te l'inici a 8912, aquí també hi tenim 768 posicions per a poder definir el color de cada tile.
Taula dels Sprites, la trobem a BASE(14) i te l'inici a 14336, allí hi podem posar 256 sprites de 8x8 o 64 sprites de 16x16, això ja ho explicaré en entregues posteriors.
I amb aquesta distribució ja tenim els 16384 bytes de VRAM distribuïts.

Quin rotllo que he deixat anar!! La teoria sembla fàcil però al portar-la a la pràctica, es una mica més laboriós.
La intenció es fer un intent d'Arkanoid molt simple per a aprendre a fer funcionar la VRAM, la distribució inicial de les línies de codi es:
0-990 Codi del joc en si, aquí hi posaré les rutines mes utilitzades, inici, fi, moviments de Sprites, etc.
1000-1360 Sub-rutines de carrega a VRAM, més endavant ho moure mes amunt per a tindre espai per al joc en qüestió, ho situaré prop de la linina 10000.
10000-11301 DATA de tiles.
11305-12600 DATA del color dels tiles.
15000-15029 DATA del mapa de tiles.
20000-?? DATA dels Sprites.

I ara es el moment de la garrotada, i de marejar la perdiu! El primer problema que vaig trobar és que per a poder carregar els tres bancs de tiles al introduir el codi em trobo un «out of memory», dons serà qüestió de reduir la mida,apa som-hi, per començar a cada banc de memòria n'hi caben 256 i només n'utilitzo 72, sembla que serà una bona forma de reduir, amb el Msx tiles devtool torno a generar el codi, i substitueixo l'antic per el nou... i carrega!!!...i un cop carregat el codi, comença a omplir-se la pantalla de les linines de codi, perquè al principi del programa hi he posat un TRON per a poder traçar el programa i veure d'on falla, sembla que funciona bé però al fer el salt a SCREEN 2, no surt res del que jo esperava, com que se el programa carrega i no mostra cap errada, trec el TRON i torno a carregar-ho, sorpresa la pantalla es torna a omplenar de signes, nombres i lletres, però al tornar a fer el salt a SCREEN 2 res de res.
Que repunyetes faig malament, decideixo modificar codi i faig la càrrega en SCREEN 2, i fa més que el que feia, sembla que comença a omplir el primer banc dels tiles...però la resta sembla escrita per una sargantana epilèptica...carrega el mapa , dels colors qui sap on paren, i només està be el mapa del primer banc de tiles, la resta òpticament és lamentable... mes es va perdre a Cuba, al menys en tinc una part bé.

Crec que una part important està feta però resta molta pedra per a picar. Per part meva continuaré fent proves i pròximament arribaran noves entregues i explicacions de com utilitzar la Vram del MSX.

Salut i que la força us acompanyi!

10 REM BRICKS OCT MMXV
20 REM PVA LECTURA ESCRIPTURA A VRAM
30 DEFINT A-Z
40 KEY OFF : CLS
50 SCREEN 2,2:COLOR 1,2
60 REM PRINT "CARREGANT GRAFICS"
70 GOSUB 900
80 REM PRINT "PREPARAT"
90 REM SCREEN 2
100 GOTO 100
350 S=S+1
900 REM SUB-RUTINA DE CARREGA DE GRAFICS I SPRITES
910 REM PRINT "CARREGANT TILES"
920 GOSUB 1000
930 REM PRINT "CARREGANT MAPA DE TILES"
940 GOSUB 1100
950 REM PRINT "CARREGANT SPRITES"
960 GOSUB 1200
965 GOSUB 1300
970 RETURN
1000 REM RUTINA DE CARREGA DE TILES A VRAM
1010 S=BASE(12)
1020 RESTORE 10000:I=0
1030 READ R$
1040 IF R$="*" THEN I=I+1 ELSE VPOKE S,VAL(R$)
1050 IF I=2 THEN RETURN
1055 S=S+1
1060 GOTO 1030
1100 REM RUTINA DE CARREGA DE MAPA TILES A VRAM
1110 RESTORE 15000
1120 S=BASE(10)
1130 READ R$
1140 IF R$="*" THEN RETURN ELSE VPOKE S,VAL(R$)
1150 S=S+1
1160 GOTO 1130
1200 REM RUTINA DE CARREGA DE SPRITES A VRAM
1210 RESTORE 20000
1220 S=BASE(14)
1230 READ R$
1240 IF R$="*" THEN RETURN ELSE VPOKE S,VAL(R$)
1250 S=S+1
1260 GOTO 1230
1300 REM RUTINA DE CARREGA DE COLORS TILES A VRAM
1310 RESTORE 11305
1320 S=BASE(10)
1330 READ R$
1340 IF R$="*" THEN RETURN ELSE VPOKE S,VAL(R$)
1360 GOTO 1330
10000 REM tileset binbrk2
10010 REM pattern data BANK 0
10015 REM tiles: 0>255
10020 REM Size= 2048
10025 DATA ,,,,,,,
10030 DATA 255,128,128,159,144,144,147,147
10035 DATA 147,147,144,144,159,128,128,255
10040 DATA 201,201,9,9,249,1,1,255
10045 DATA 255,1,1,249,9,9,201,201
10050 DATA 255,,,255,,,255,255
10055 DATA 147,147,147,147,147,147,147,147
10060 DATA 255,255,,,255,,,255
10065 DATA 201,201,201,201,201,201,201,201
10070 DATA 255,255,224,208,192,192,192,192
10075 DATA 192,192,192,192,208,224,255,255
10080 DATA 3,3,3,3,11,7,255,255
10085 DATA 255,255,7,11,3,3,3,3
10090 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3
10095 DATA 255,255,,,,,,
10100 DATA 192,192,192,192,192,192,192,192
10105 DATA ,,,,,,255,255
10110 DATA ,106,34,234,170,170,169,
10115 DATA ,154,138,186,170,170,43,
10120 DATA ,24,10,59,42,42,170,
10125 DATA ,185,138,171,168,168,187,
10130 DATA ,186,,146,146,146,146,
10135 DATA ,24,8,8,8,8,28,
10140 DATA ,126,2,126,64,64,126,
10145 DATA ,126,2,126,2,2,126,
10150 DATA ,66,66,126,2,2,2,
10155 DATA ,126,64,126,2,2,126,
10160 DATA ,126,64,126,66,66,126,
10165 DATA ,126,2,6,4,4,4,
10170 DATA ,126,66,126,66,66,126,
10175 DATA ,126,66,126,2,2,126,
10180 DATA ,60,98,82,74,70,60,
10185 DATA ,126,66,126,66,66,66,
10190 DATA ,124,66,124,66,66,124,
10195 DATA ,126,64,64,64,64,126,
10200 DATA ,124,66,66,66,66,124,
10205 DATA ,126,64,126,64,64,126,
10210 DATA ,126,64,126,64,64,64,
10215 DATA ,126,64,78,66,66,126,
10220 DATA ,66,66,126,66,66,66,
10225 DATA ,8,8,8,8,8,8,
10230 DATA ,28,8,8,8,40,56,
10235 DATA ,70,88,96,80,76,66,
10240 DATA ,64,64,64,64,64,126,
10245 DATA ,126,82,82,82,82,82,
10250 DATA ,126,66,66,66,66,66,
10255 DATA ,126,66,66,66,66,126,
10260 DATA ,126,66,126,64,64,64,
10265 DATA ,126,66,66,74,68,122,
10270 DATA ,126,66,126,72,68,66,
10275 DATA ,126,64,126,2,2,126,
10280 DATA ,126,8,8,8,8,8,
10285 DATA ,66,66,66,66,66,126,
10290 DATA ,66,66,66,36,36,60,
10295 DATA ,82,82,82,82,82,126,
10300 DATA ,66,36,24,24,36,66,
10305 DATA ,66,36,24,8,8,8,
10310 DATA ,126,4,8,16,32,126,
10315 DATA ,24,24,24,24,,24,
10320 DATA ,126,2,30,24,,24,
10325 DATA ,80,80,80,,,,
10330 DATA ,,,126,,,,
10335 DATA 60,66,153,133,133,153,66,60
10340 DATA ,64,64,,,,,
10345 DATA 4,55,20,117,87,85,82,5
10350 DATA ,6,2,,,,,
10355 DATA 16,56,124,254,56,56,56,56
10360 DATA ,1,63,63,63,63,1,
10365 DATA ,240,255,255,248,240,224,
10370 DATA 86,169,73,174,17,42,69,138
10375 DATA 95,169,73,175,17,42,69,138
10380 DATA 86,169,73,174,17,42,69,138
10385 DATA 86,169,73,174,17,42,69,138
10390 DATA ,,,,,,,
10395 DATA ,,,,,,,
10400 DATA ,,,,,,,
10405 DATA ,,,,,,,
10410 DATA ,,,,,,,
10415 DATA ,,,,,,,
10420 DATA ,,,,,,,
10425 DATA ,,,,,,,
10430 DATA ,,,,,,,
10435 DATA ,,,,,,,
10440 DATA ,,,,,,,
10445 DATA ,,,,,,,
10450 DATA ,,,,,,,
10455 DATA ,,,,,,,
10460 DATA ,,,,,,,
10465 DATA ,,,,,,,
10470 DATA ,,,,,,,
10475 DATA ,,,,,,,
10480 DATA ,,,,,,,
10485 DATA ,,,,,,,
10490 DATA ,,,,,,,
10495 DATA ,,,,,,,
10500 DATA ,,,,,,,
10505 DATA ,,,,,,,
10510 DATA ,,,,,,,
10515 DATA ,,,,,,,
10520 DATA ,,,,,,,
10525 DATA ,,,,,,,
10530 DATA ,,,,,,,
10535 DATA ,,,,,,,
10540 DATA ,,,,,,,
10545 DATA ,,,,,,,
10550 DATA ,,,,,,,
10555 DATA ,,,,,,,
10560 DATA ,,,,,,,
10565 DATA ,,,,,,,
10570 DATA ,,,,,,,
10575 DATA ,,,,,,,
10580 DATA ,,,,,,,
10585 DATA ,,,,,,,
10590 DATA ,,,,,,,
10595 DATA ,,,,,,,
10600 DATA ,,,,,,,
10605 DATA ,,,,,,,
10610 DATA ,,,,,,,
10615 DATA ,,,,,,,
10620 DATA ,,,,,,,
10625 DATA ,,,,,,,
10630 DATA ,,,,,,,
10635 DATA ,,,,,,,
10640 DATA ,,,,,,,
10645 DATA ,,,,,,,
10650 DATA ,,,,,,,
10655 DATA ,,,,,,,
10660 DATA ,,,,,,,
10665 DATA ,,,,,,,
10670 DATA ,,,,,,,
10675 DATA ,,,,,,,
10680 DATA ,,,,,,,
10685 DATA ,,,,,,,
10690 DATA ,,,,,,,
10695 DATA ,,,,,,,
10700 DATA ,,,,,,,
10705 DATA ,,,,,,,
10710 DATA ,,,,,,,
10715 DATA ,,,,,,,
10720 DATA ,,,,,,,
10725 DATA ,,,,,,,
10730 DATA ,,,,,,,
10735 DATA ,,,,,,,
10740 DATA ,,,,,,,
10745 DATA ,,,,,,,
10750 DATA ,,,,,,,
10755 DATA ,,,,,,,
10760 DATA ,,,,,,,
10765 DATA ,,,,,,,
10770 DATA ,,,,,,,
10775 DATA ,,,,,,,
10780 DATA ,,,,,,,
10785 DATA ,,,,,,,
10790 DATA ,,,,,,,
10795 DATA ,,,,,,,
10800 DATA ,,,,,,,
10805 DATA ,,,,,,,
10810 DATA ,,,,,,,
10815 DATA ,,,,,,,
10820 DATA ,,,,,,,
10825 DATA ,,,,,,,
10830 DATA ,,,,,,,
10835 DATA ,,,,,,,
10840 DATA ,,,,,,,
10845 DATA ,,,,,,,
10850 DATA ,,,,,,,
10855 DATA ,,,,,,,
10860 DATA ,,,,,,,
10865 DATA ,,,,,,,
10870 DATA ,,,,,,,
10875 DATA ,,,,,,,
10880 DATA ,,,,,,,
10885 DATA ,,,,,,,
10890 DATA ,,,,,,,
10895 DATA ,,,,,,,
10900 DATA ,,,,,,,
10905 DATA ,,,,,,,
10910 DATA ,,,,,,,
10915 DATA ,,,,,,,
10920 DATA ,,,,,,,
10925 DATA ,,,,,,,
10930 DATA ,,,,,,,
10935 DATA ,,,,,,,
10940 DATA ,,,,,,,
10945 DATA ,,,,,,,
10950 DATA ,,,,,,,
10955 DATA ,,,,,,,
10960 DATA ,,,,,,,
10965 DATA ,,,,,,,
10970 DATA ,,,,,,,
10975 DATA ,,,,,,,
10980 DATA ,,,,,,,
10985 DATA ,,,,,,,
10990 DATA ,,,,,,,
10995 DATA ,,,,,,,
11000 DATA ,,,,,,,
11005 DATA ,,,,,,,
11010 DATA ,,,,,,,
11015 DATA ,,,,,,,
11020 DATA ,,,,,,,
11025 DATA ,,,,,,,
11030 DATA ,,,,,,,
11035 DATA ,,,,,,,
11040 DATA ,,,,,,,
11045 DATA ,,,,,,,
11050 DATA ,,,,,,,
11055 DATA ,,,,,,,
11060 DATA ,,,,,,,
11065 DATA ,,,,,,,
11070 DATA ,,,,,,,
11075 DATA ,,,,,,,
11080 DATA ,,,,,,,
11085 DATA ,,,,,,,
11090 DATA ,,,,,,,
11095 DATA ,,,,,,,
11100 DATA ,,,,,,,
11105 DATA ,,,,,,,
11110 DATA ,,,,,,,
11115 DATA ,,,,,,,
11120 DATA ,,,,,,,
11125 DATA ,,,,,,,
11130 DATA ,,,,,,,
11135 DATA ,,,,,,,
11140 DATA ,,,,,,,
11145 DATA ,,,,,,,
11150 DATA ,,,,,,,
11155 DATA ,,,,,,,
11160 DATA ,,,,,,,
11165 DATA ,,,,,,,
11170 DATA ,,,,,,,
11175 DATA ,,,,,,,
11180 DATA ,,,,,,,
11185 DATA ,,,,,,,
11190 DATA ,,,,,,,
11195 DATA ,,,,,,,
11200 DATA ,,,,,,,
11205 DATA ,,,,,,,
11210 DATA ,,,,,,,
11215 DATA ,,,,,,,
11220 DATA ,,,,,,,
11225 DATA ,,,,,,,
11230 DATA ,,,,,,,
11235 DATA ,,,,,,,
11240 DATA ,,,,,,,
11245 DATA ,,,,,,,
11250 DATA ,,,,,,,
11255 DATA ,,,,,,,
11260 DATA ,,,,,,,
11265 DATA ,,,,,,,
11270 DATA ,,,,,,,
11275 DATA ,,,,,,,
11280 DATA ,,,,,,,
11285 DATA ,,,,,,,
11290 DATA ,,,,,,,
11295 DATA ,,,,,,,
11300 DATA ,,,,,,,
11301 DATA *
11305 REM color data BANK 0
11310 REM tiles: 0>255
11315 REM Size= 2048
11320 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11325 DATA 225,225,225,225,225,225,225,225
11330 DATA 225,225,225,225,225,225,225,225
11335 DATA 225,225,225,225,225,225,225,225
11340 DATA 225,225,225,225,225,225,225,225
11345 DATA 225,225,225,225,225,225,225,225
11350 DATA 225,225,225,224,224,224,224,224
11355 DATA 225,225,225,224,224,224,224,224
11360 DATA 225,225,225,224,224,224,224,224
11365 DATA 65,65,65,65,65,65,65,65
11370 DATA 65,65,65,65,65,65,65,65
11375 DATA 65,65,65,65,65,65,65,65
11380 DATA 65,65,65,65,65,65,65,65
11385 DATA 65,65,65,65,65,65,65,65
11390 DATA 65,65,65,65,65,65,65,65
11395 DATA 65,65,65,65,65,65,65,65
11400 DATA 65,65,65,65,65,65,65,65
11405 DATA 161,161,161,161,161,161,161,161
11410 DATA 161,161,161,161,161,161,161,161
11415 DATA 161,161,161,161,161,161,161,161
11420 DATA 161,161,161,161,161,161,161,161
11425 DATA 161,161,161,161,161,161,161,161
11430 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11435 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11440 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11445 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11450 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11455 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11460 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11465 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11470 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11475 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11480 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11485 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11490 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11495 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11500 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11505 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11510 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11515 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11520 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11525 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11530 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11535 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11540 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11545 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11550 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11555 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11560 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11565 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11570 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11575 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11580 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11585 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11590 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11595 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11600 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11605 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11610 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11615 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11620 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11625 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11630 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11635 DATA 241,241,241,241,241,241,241,241
11640 DATA 161,161,161,161,161,161,161,161
11645 DATA 17,241,241,17,17,17,1,17
11650 DATA 177,177,177,177,177,177,177,177
11655 DATA 177,177,177,177,177,177,177,177
11660 DATA 177,177,177,177,177,177,177,177
11665 DATA 196,196,196,196,196,196,196,196
11670 DATA 196,196,196,196,196,196,196,196
11675 DATA 192,196,192,196,192,196,192,196
11680 DATA 198,196,202,196,206,196,202,196
11685 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11690 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11695 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11700 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11705 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11710 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11715 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11720 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11725 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11730 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11735 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11740 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11745 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11750 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11755 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11760 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11765 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11770 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11775 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11780 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11785 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11790 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11795 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11800 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11805 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11810 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11815 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11820 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11825 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11830 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11835 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11840 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11845 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11850 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11855 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11860 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11865 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11870 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11875 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11880 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11885 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11890 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11895 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11900 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11905 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11910 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11915 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11920 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11925 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11930 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11935 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11940 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11945 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11950 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11955 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11960 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11965 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11970 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11975 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11980 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11985 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11990 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
11995 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12000 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12005 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12010 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12015 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12020 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12025 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12030 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12035 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12040 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12045 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12050 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12055 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12060 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12065 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12070 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12075 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12080 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12085 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12090 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12095 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12100 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12105 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12110 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12115 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12120 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12125 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12130 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12135 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12140 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12145 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12150 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12155 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12160 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12165 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12170 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12175 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12180 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12185 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12190 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12195 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12200 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12205 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12210 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12215 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12220 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12225 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12230 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12235 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12240 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12245 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12250 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12255 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12260 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12265 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12270 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12275 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12280 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12285 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12290 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12295 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12300 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12305 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12310 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12315 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12320 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12325 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12330 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12335 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12340 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12345 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12350 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12355 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12360 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12365 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12370 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12375 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12380 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12385 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12390 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12395 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12400 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12405 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12410 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12415 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12420 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12425 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12430 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12435 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12440 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12445 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12450 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12455 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12460 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12465 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12470 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12475 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12480 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12485 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12490 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12495 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12500 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12505 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12510 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12515 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12520 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12525 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12530 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12535 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12540 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12545 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12550 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12555 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12560 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12565 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12570 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12575 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12580 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12585 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12590 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12595 DATA 17,17,17,17,17,17,17,17
12600 DATA *
15000 REM map brk2
15001 REM VRAM address= 1800h
15002 REM start x=0 y=0
15003 REM end x=31 y=23
15004 REM Size= 768
15005 DATA 1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,9,14,14,14,14,14,14,14,14,12
15006 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,39,40,61,50,34,46,49,36,13
15007 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,,,,,,,,,13
15008 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,,,,,,,,,13
15009 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,50,34,46,49,36,,,,13
15010 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,,,,,,,,,13
15011 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,10,16,16,16,16,16,16,16,16,11
15012 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69
15013 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,9,14,14,14,14,14,14,14,14,12
15014 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,51,40,44,36,,,,,13
15015 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,,,,,,,,,13
15016 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,61,,,,,,,61,13
15017 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,,,,,,,,,13
15018 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,43,36,53,36,43,,,,13
15019 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,,,,,,,,,13
15020 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,,,,,,,,,13
15021 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,61,,,,,,,61,13
15022 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,,,,,,,,,13
15023 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,43,40,53,36,50,,,,13
15024 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,,,,,,,,,13
15025 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,61,,,,,,,61,13
15026 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,15,,,,,,,,,13
15027 DATA 6,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,8,10,16,16,16,16,16,16,,16,11
15028 DATA 2,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,3,62,17,18,19,20,21,64,65,22,26
15029 DATA *
20000 REM brks
20001 REM SPRITE DATA
20002 DATA 56,124,206,190,254,124,56,
20003 DATA 255,255,255,255,,,,
20004 DATA 254,255,255,254,,,,
20005 DATA 127,207,255,255,,,,
20006 DATA *

Enquesta

¿Quin lloc identifiqueu inmediatament amb el MSX? Algunes propostes:
Hipercor Meridiana
0%
Edificis alts de Hipercor Meridiana
33%
Passeig de Fabra i Puig
0%
Continente Mataró
0%
Ronda Sant Antoni
0%
Corte Inglès Plaça Catalunya
0%
Mercat de Sant Antoni
0%
Cotxeres Sants
0%
Gràcia, Fontana
33%
Torre Mena, Lefià, Badalona
0%
Sabadell
0%
Tarragona
0%
Madrid
0%
Sevilla
0%
Zaragossa
0%
Shizuoka ken, Japó
0%
Japò
0%
Altres...
33%
Vots totals: 3

Comentaris recents