Memory Mapper MSX

imatge de lagasetamsx

Memòria paginada: Seguim amb la secció explicant-vos més coses.

Els 512K RAM que porta la MegaFlashROM SCC + SD s'utilitza com la memòria de qualsevol MSX.

Els 512K RAM s”organitzen en pàgines de memòria. Cada pàgina de memòria són 16K.

Els MSX s”organitzen amb 4 Bancs de memòria. Cada banc és un rang d”adreces.
El banc 1 és de 0000h ~ 3FFFh , del banc 2 és de 4000h ~ 7FFFh, el banc 3 és de 8000h ~ BFFFh i el banc 4 és de C000h ~ FFFFh.

Pots seleccionar la pàgina de memòria que vols triar per cada banc usant els registres # FC- # FF

Vegeu:
 https://www.msx.org/wiki/Memory_Mapper

En MSX 2 hi ha disponibles uns ports que s”accedeixen amb la instrucció OUT” s que simplement és anar canviant el nombre amb el valor adequat..
¿Quines cal utilitzar?
    
    Aquests outs són els mateixos per a tots els MSX que tinguin "memory mapper", i són #FC, #FD, #FE i #FF

Aquí un esquema:

Bank Port 7 6 5 4 3 2 1 0

0000h ~ 3FFFh FCh - - Pagina (0 ~ 31)
4000h ~ 7FFFh FDh - - Pagina (0 ~ 31)
8000h ~ BFFFh FEh - - Pagina (0 ~ 31)
C000h ~ FFFFh FFh - - Pagina (0 ~ 31)

Bits 6 i 7 són ignorats. Poden ser 1 ó 0.

    La BIOS dels MSX2 i superiors actualitza aquests registres amb els valors 3,2,1,0 respectivament:
    
Pàgina 3 sel·leccionada per l”àrea 0000-3FFFh.
Pàgina 2 sel·leccionada per l”àrea 4000-7FFFh.
Pàgina 1 sel·leccionada per l”àrea 8000-BFFFh.
Pàgina 0 sel·leccionada per l”àrea C000-FFFFh.

    Suposem que tens un programa que carrega les dades del mapa 1 d'un joc en # 4000- # 7FFF
    Si fas OUT (#FE), 4 i càrregues les dades del mapa 2 tindràs a la pàgina les dades del mapa 2 i en la 2 els del mapa 1
    Fent un OUT (#FE), 2 o 4 podràs alternar entre un mapa o un altre.

*Text composat per La Gaseta MSX i en Manuel Pazos

Enquesta

¿Quin lloc identifiqueu inmediatament amb el MSX? Algunes propostes:
Hipercor Meridiana
0%
Edificis alts de Hipercor Meridiana
33%
Passeig de Fabra i Puig
0%
Continente Mataró
0%
Ronda Sant Antoni
0%
Corte Inglès Plaça Catalunya
0%
Mercat de Sant Antoni
0%
Cotxeres Sants
0%
Gràcia, Fontana
33%
Torre Mena, Lefià, Badalona
0%
Sabadell
0%
Tarragona
0%
Madrid
0%
Sevilla
0%
Zaragossa
0%
Shizuoka ken, Japó
0%
Japò
0%
Altres...
33%
Vots totals: 3

Comentaris recents