VRoBIT, RaspBerry Pi i Kodi

imatge de lagasetamsx

VRoBIT és un projecte en que està treballant Alberto De Hoyo.
Es tracta d'assolir un nou concepte de ordinador msx: el MSX de 3a generació.

Estaria basat en un maquinari de baix cost i programable: el mini ordinador Raspberry Pi.

Mini perquè es petit però que també obre un gran ventall de possibilitats.
Amb el Raspberry Pi no només podem simular un MSX antic o modern, sinó també executar tot de programes.

Darrerament, el programa Kodi. Permet veure tot de canals de televisió per Internet a través de la Raspberry.

A mode de les antigues BBS i modems, ens connectem a uns proveidors que ofereixen com uns contenidors i cada contenidor ofereix a l'hora un munt de canals. És un anar explorant i anar trobant 'tresors': Jo he arribat a veure un programa de pífies zapping en hebreu.

Com experimentació voldria treure la sortida de vídeo per una tv de tub les antigues i resulta que la raspberry això també ho pot fer.

En fi que les possibilitats de raspberry incloent el msx ; o un msx de nova generació com a raspberry customitzada; ens obre un mon infinit de possibilitats i experiments possibles.

Enquesta

¿Quin lloc identifiqueu inmediatament amb el MSX? Algunes propostes:
Hipercor Meridiana
0%
Edificis alts de Hipercor Meridiana
33%
Passeig de Fabra i Puig
0%
Continente Mataró
0%
Ronda Sant Antoni
0%
Corte Inglès Plaça Catalunya
0%
Mercat de Sant Antoni
0%
Cotxeres Sants
0%
Gràcia, Fontana
33%
Torre Mena, Lefià, Badalona
0%
Sabadell
0%
Tarragona
0%
Madrid
0%
Sevilla
0%
Zaragossa
0%
Shizuoka ken, Japó
0%
Japò
0%
Altres...
33%
Vots totals: 3

Comentaris recents